Designed & Powered by Ata Bilişim

Calprotectin Test
Fekal kalprotektin ölçümü iltihabi bağırsak hastalığı için biyokimyasal bir testtir. İnvaziv kolonoskopi ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir.

Kalprotektin 36 kDa ağırlığında kalsiyum ve çinko bağlayan bir proteindir ve nötrofil sitozolünün %30-40’ını oluşturur. Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu bir özelliği bulunmaktadır. Enzimatik yıkıma karşı dirençlidir ve gaitada kolaylıkla ölçülebilmektedir.

İltihabi bağırsak hastalığı (İBH) bağırsak duvarının patolojik iltihabına yol açan bir grup hastalıktır. İltihabi süreç sonunda nötrofiller bağırsak lümenine geçerler. Artmış fekal kalprotektin atılımına neden olan başlıca hastalıklar Crohn’s hastalığı, ülseratif kolit ve bağırsak kanserleridir. Fekal kalprotektin düzeyleri irritabl bağırsak sendromlu hastalarda normaldir.

Nispeten yeni test olmasına rağmen fekal kalprotektin İBH için tedavi esnasında ve tanı belirteci olarak düzenli kullanılmaktadır.

Kalprotektin ölçümü için spesifik endikasyonlar şunlardır:
  • İltihabi bağırsak hastalığının fonksiyonel bağırsak hastalığından ayrılması ve kolonoskopi gibi invaziv işlemlerden kaçınılması,
  • İBH aktivitesinin belirlenmesi,
  • İBH tedavilerinin etkinliğinin değerlendirilmesi,
  • İBH alevlenmelerinin belirlenmesi,
  • Endoskopi ve iğne fobisi olan hastalarda alternatif tanı testi olarak kullanılması.
Ana Sayfa   |   Kurumsal   |   Online Sonuç Alma   |   Foto Galeri   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim